Untitled Document
 
 
 
 
Duranno 댍겗耶젩겘곭쭅걼걾겗鹽얌폏걣뒻걟겍걚굥若뜹벼겗鸚싥걦겗븦窈뚨궧걣댍誤ゃ겗븦窈뚣겓壅룟썱걮겍걚굥걪겏굮沃띹춼걮곫졊쑍쉪겒鰲f군겗걼굙겓1995亮담겓뼀鼇걬굦겲걮걼귞댍誤ゅ젩겘轝▲겗굠걝겒깓걤겗읃鹽롢겗訝듽겓冶뗣굙굢굦겲걮걼귞К訝겓凉룟뒟겒걭쐥걢땿곭К雅뚣겓뵟域삠겗若잒럿걢땿곭К訝됥겓돢鴉싪끹겏岳▼풎겗e릦겗깓걤겎걲귞댍誤ゅ젩겘곩뜹벼겎겗댍겗鵝욕뫝굮궆굤곮걭쎑쉪겒若뜹벼굮걼겍굥굠걝떑굙겲걲귙겲걼곮겥졃겏鹽얌폏겎閭c걮걚꺁꺖꺖궥긿깤굮쇇룼걮곦툟굮鸚됧뙑걬걵굥曄앯쫸겗싥굤嶸▲걣댍誤ゃ겎걗굥걪겏굮궆굥굠걝겓븰걟겲걲귞쭅걼걾겗鹽얌폏겗댍誤ゃ걼걾걣곥겲걳굢鵝볡쉪곭꼐曄욅쉪곲쐥쉪榮붹퐫굮썮孃⒲걮곫툍걚鹽얌폏굮鵝쒌굥걪겏겓걡걚겍뀍젺겓塋뗣겏걝겏걚걝굚겗겎걲귞뤎쑉갆uranno댍誤ゅ젩겘뀲쎖릢븰鴉싥걽걨겎겒걦곦펯璵곩뙷佯곥곩젩곮퍖쉳곩닊떃겓걡걚겍若쀦븰겗鶯곥굮擁듽걟겍꿔굙굢굦겍걡굤2010亮담겲겎겓60訝뉏볶겗岳雅녻낁섄눣굮쎅與쇻겓걮겍걚겲걲
 
 
 
궩깱깏꺖겗깇꺖깯
댍誤ゃ겗壤깁읉뒟곭댍誤ゃ겗鵝욕뫝곭댍誤ゃ겗쐥㎯곭댍誤ゃ겏若뜹벼
 
깤꺆궛꺀깲
訝닾겗댍誤ゅ젩 竊 驪롩긷쐿썫뿥쑑윜븰鴉싥겎뼀궗걬굦굥궩깱깏꺖(5썮沃꿰쮮)
뼀걢굦걼댍誤ゅ젩 竊 鴉곫곩슝곩젩곩닊떃겒겑겎뼀궗걬굦굥궩깱깏꺖(4썮沃꿰쮮)
役룟쨼댍誤ゅ젩 竊 쑉鸚뽭윋쎖雅뷩걡굠겞뤎쑑雅뷩겗걼굙겗궩깱깏꺖(4썮沃꿰쮮)
雅덂굺댍誤ゅ젩 竊 븰鴉싮쓵亮닻깿곮퍖깿쉳겒겑곦틛굺댍誤ゃ겗걼굙겗궩깱깏꺖(4썮沃꿰쮮)
孃뚨텥깤꺆궛꺀깲 竊 썮孃⒲겗깓걤雅뷴젩곩썮孃⒲겗깓걤뵱뤃궛꺂꺖깤곩ㄻ惹耶젩곭뙫翁ヨ끹궧궚꺖꺂겒겑
 
 
 
鵝뤸
씝雅ч꺗뼭若욕뙷鸚㏛퉭岳2-3-18訝됭뵷鵝뤷뻠寧т깛꺂3쉸
TEL: 03-6273-1501, FAX: 03-6273-1502 , E-mail: father@father-school.jp