ç¦éŸ³ã®ç¨®ã‚’たずさえて

   ã‚¤ãƒ³ã‚¿ãƒ¼ãƒŠã‚·ãƒ§ãƒŠãƒ«VIPクラブ
 
インターナショナルVIPクラブ・創設者・代表役員 ● 市村和夫


創設の経緯
東南アジアでの宣教師の働きを終え、日本に帰国した後、次に何をしたらよいのか神さまに祈っていました。再び宣教師としてアフリカへ行きなさいというのであれば、喜んで行きます。教会の牧師になりなさいというのであれば、喜んでなります。ホームレスに伝道しなさいというのであれば、何でもしますと祈っていました。そんなある日、私は神さまからビジネスマンに伝道しなさいという声を聞きました。そのとき、創世記12章から、「あなたは祝福の基となる。地上の全ての民族はあなたによって祝福される。あなたの子孫は天の星のように、浜辺の砂のように増え広がる」というみことばの約束が与えられました。私はアブラハムのように行き先を知らず、信仰によって一歩を踏み出しました。これがインターナショナルVIPクラブの始まりです。

おもな活動内容
仕事を通して、日々、生活の中で福音に生き、同僚、上司、部下、取引先など、身近な人々をVIPクラブの集会に誘い、ビジネスマンに福音を伝えています。プログラムの内容は、一般的には、音楽、食事、ビジネスマンの証し、交流会など感動的な活動が用意されています。その他に、ゴルフ、テニスなどのスポーツ、クラシックやゴスペルなどの音楽、ビジネスセミナーや、英語を用いた活動も行われています。伝道の拠点は、現在、国内外に240ヶ所以上あります。信仰を持ったビジネスマンに対しては、霊的成長を助けるために、祈りとみことばの黙想、聖霊の満たしを通して、謙遜、愛、清さなどの品性の分野での成長、また、家庭や職場で福音に生きること、福音を伝える働き、サーバント・リーダーシップなどについて学んでいます。

最近のトピック
昨年末、VIPクラブ主催の「国会クリスマス晩餐会2010」が、ホテル・ニューオータニ東京にて、約400名を集めて開催されました。参加者の3分の1以上が未信者の方々でした。国会議員が20数名参加されました。英国大使、イスラエル大使をはじめ、各国大使、官僚、そして、医師、弁護士など専門職の方々、また、多くのビジネスマンの方々とともにクリスマスをお祝いしました。林芳正参議院議員をはじめ、国会議員4名(全員未信者)による音楽バンド「ギインズ」の演奏はたいへん好評でした。クリスマスのメッセージは、参議院議員のツルネン・マルテイ氏でした。日本の政・財・官界の指導的立場にある方々が、イエス・キリストの愛に触れ、信仰に導かれ、日本が変えられていきますように祈っています。
今後のビジョン
国内外で生活するビジネスマンが、聖霊に満たされ、家庭や仕事を通して、福音に生き、福音を伝える働きをすることを通して、イスラム圏、ヒンズー圏、仏教圏、共産圏へ、イエス・キリストの愛と福音が伝えられますように、VIPクラブでは、収穫のための働き人がさらに多く与えられますように祈り、育成し、全世界の主要都市に派遣することを計画しています。ビジネスマンは、国境を越えて、宣教師が入国できない国でも、また、伝道が大幅に制限されている国でも、入国し宣教することが可能です。日本では、神道信者や仏教信者の日本人に、彼らの心の琴線に触れる伝道を心掛けていきたいと思っています。海外では、他宗教の中にインサイダーとして入り込み、改宗させるのではなく、聖書とイエス・キリストのみを伝えるビヨンド・クリスチャニティーの働きを実践したいと願っています。私たちの思いをはるかに越えて、主が働いてくださることを信じ期待しています。

 

     2019å¹´ 04月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2019å¹´ 03月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2019å¹´ 02月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2019å¹´ 01月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2018å¹´ 12月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2018å¹´ 11月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2018å¹´ 10月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2018å¹´ 09月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2018å¹´ 08月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2018å¹´ 07月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2018å¹´ 06月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2018å¹´ 05月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2018å¹´ 04月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2018å¹´ 03月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2018å¹´ 02月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2018å¹´ 01月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2017å¹´ 12月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2017å¹´ 11月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2017å¹´ 10月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2017å¹´ 09月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2017å¹´ 08月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2017å¹´ 07月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2017å¹´ 06月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2017å¹´ 05月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2017å¹´ 04月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2017å¹´ 03月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2017å¹´ 02月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2017å¹´ 01月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2016å¹´ 12月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2016å¹´ 11月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2016å¹´ 10月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2016å¹´ 09月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2016å¹´ 08月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2016å¹´ 07月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2016å¹´ 06月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2016å¹´ 05月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2016å¹´ 04月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2016å¹´ 03月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2016å¹´ 02月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2016å¹´ 01月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2015å¹´ 12月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2015å¹´ 11月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2015å¹´ 10月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2015å¹´ 09月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2015å¹´ 08月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2015å¹´ 07月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2015å¹´ 06月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2015å¹´ 05月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2015å¹´ 04月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2015å¹´ 03月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2015å¹´ 02月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2015å¹´ 01月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2014å¹´ 12月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2014å¹´ 11月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2014å¹´ 10月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2014å¹´ 09月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2014å¹´ 08月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2014å¹´ 07月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2014å¹´ 06月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2014å¹´ 05月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2014å¹´ 04月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2014å¹´ 03月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2014å¹´ 02月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2014å¹´ 01月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2013å¹´ 12月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2013å¹´ 11月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2013å¹´ 10月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2013å¹´ 09月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2013å¹´ 08月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2013å¹´ 07月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2013å¹´ 06月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2013å¹´ 05月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2013å¹´ 04月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2013å¹´ 03月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2013å¹´ 02月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2013å¹´ 01月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2012å¹´ 12月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2012å¹´ 11月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2012å¹´ 10月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2012å¹´ 09月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2012å¹´ 08月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2012å¹´ 07月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2012å¹´ 06月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2012å¹´ 05月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2012å¹´ 04月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2012å¹´ 02月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2012å¹´ 01月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2011å¹´ 12月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2011å¹´ 11月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2011å¹´ 10月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2011å¹´ 09月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2011å¹´ 08月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2011å¹´ 07月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2011å¹´ 06月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2011å¹´ 05月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2011å¹´ 04月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2011å¹´ 03月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2011å¹´ 02月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2011å¹´ 01月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2010å¹´ 12月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2010å¹´ 11月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2010å¹´ 10月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2010å¹´ 09月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2010å¹´ 08月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2010å¹´ 07月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2010å¹´ 06月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2010å¹´ 05月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2010å¹´ 04月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2010å¹´ 03月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2010å¹´ 02月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2010å¹´ 01月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2009å¹´ 12月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2009å¹´ 11月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2009å¹´ 10月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2009å¹´ 09月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2009å¹´ 08月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2009å¹´ 07月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2009å¹´ 06月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2009å¹´ 05月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2009å¹´ 04月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2009å¹´ 03月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2009å¹´ 02月    ãƒªãƒ“ングライフ
     2009å¹´ 01月    ãƒªãƒ“ングライフ